ŠKOLA CHRBTA

Nielen BOLESTI chrbta, ale aj ťažkosti vzdialené – napr. bolesti hlavy, závraty, pocity mravčenia až silné bolesti v končatinách sú najčastejším dôsledkom ochorení modernej doby, ktoré majú pôvod v pohybovej sústave, často v nevhodnom nastavení chrbtice.

Mnoho odborníkov vás zbaví bolesti krátkodobo, ťažkosti sa však často vracajú.

ŠKOLA CHRBTA zohľadňuje všeobecné i individuálne biomechanické a psychosociálne faktory v živote každého jedinca a systematizuje metódy, ktoré majú od vyššie zmienených ťažkostí pomôcť natrvalo alebo ťažkostiam dokonca predchádzať.

Škola chrbta vám umožní zareagovať čo najlepšie pri bežných bolestivých stavoch (zdvíhanie bremien, čistenie zubov, upratovacie činnosti a i.). Zásadné ovplyvnenie bolesti je veľmi často v našich silách a nie v sile či množstve práškov proti bolestiam.

Metódy školy chrbta teda nespočívajú len v cvičení, no tiež vo vypracovaní určitých zásad správania k svojmu telu v najbežnejších denných situáciách.